SAL7368, Act: V°267.2 (574 of 737)
Search Act
previous | next
Act V°267.2  
Act
Date: 1475-04-07

Transcription

2021-11-04 by helga peeters
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cont en(de) te weten dat op hede(n) datum/
van desen voir ons comen es in p(ro)pe(re)n p(er)soene jouffr(ouwe) magriete/
vand(en) hove weduwe gherams wijlen bote cu(m) tutore ende heeft/
geconstitueert gesedt volcomen macht p(ro)curacie en(de) auctoriteit/
gege(ve)n meest(er) pet(ere)n bote scolaster en(de) philipse vand(en) heetvelde/
aut alle en(de) yegewelke huer saken questien en(de) gescille(n) in mel(iori)/
forma p(ro)mitt(ens) rat(um) et ad revocatio(n)e(m) salvo iusto calculo/
ap(ri)lis vii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-10-25 by Jos Jonckheer