SAL7368, Akte: V°332.3 (679 van 732)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°332.3  
Act
Datum: 1475-06-02

Transcriptie

2019-01-30 door eugenia knops
It(em) de voirscr(even) silvester die gekint en(de) gelijdt heeft sculdich/
en(de) belanck te zijne jorijse madea van goeder schult de so(m)me/
van hondert en(de) lxxx rinsche g(ulden) heeft den selve(n) jorise/
gelev(er)t end(e) in handen gestelt met janne de briede(re) vorste(r) in/
meerder vestich(eit) d(er) selver schout alsulke(n) xxvi cauwe(n) en(de)/
ii pointsoen(en) rod(er) en(de) witt(er) wijne alse de selve silvest(er) liggen(de)/
heeft inden huyse bartelmeeus wile(n) madea opde vischm(er)ct/
dair claus scribaens nu inne woent om oft de voirscreve(n)/
silvester hem die scult bynne(n) eender maent naestcomen(de) niet/
en betaelde die alsdan aende selve wijne te v(er)hale(n) en(de)/
te nemen coram eisdem
Nagekeken doorMi-Je Van Gils , kristiaan magnus
Moderatorkristiaan magnus
Laatste update:: 2016-10-31 door Jos Jonckheer