SAL7368, Act: V°332.3 (685 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°332.3  
Act
Date: 1475-06-02

Transcription

2019-01-30 by eugenia knops
It(em) de voirscr(even) silvester die gekint en(de) gelijdt heeft sculdich/
en(de) belanck te zijne jorijse madea van goeder schult de so(m)me/
van hondert en(de) lxxx rinsche g(ulden) heeft den selve(n) jorise/
gelev(er)t end(e) in handen gestelt met janne de briede(re) vorste(r) in/
meerder vestich(eit) d(er) selver schout alsulke(n) xxvi cauwe(n) en(de)/
ii pointsoen(en) rod(er) en(de) witt(er) wijne alse de selve silvest(er) liggen(de)/
heeft inden huyse bartelmeeus wile(n) madea opde vischm(er)ct/
dair claus scribaens nu inne woent om oft de voirscreve(n)/
silvester hem die scult bynne(n) eender maent naestcomen(de) niet/
en betaelde die alsdan aende selve wijne te v(er)hale(n) en(de)/
te nemen coram eisdem
ContributorsMi-Je Van Gils , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-31 by Jos Jonckheer