SAL7368, Act: V°37.3 (66 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°37.3  
Act
Date: 1474-07-28

Transcription

2018-12-02 by Mi-Je Van Gils
It(em) den dach van rechte die op in saterdaige naistcomen(de) dienen/
soude tussce(n) ymbrechte mussche en(de) he(re)n ghijsbrechte/
prieste(r) als momboe(re)n en(de) p(ro)cur(eur)s der o(n)mond(ig)en kinde(re)n arnts/
wijlen mussche ter eender sijden ende jouffr(ouwe) katheline(n) weduwe/
wout(er)s wijlen vand(en) tymple inden name jacops huers soens in/
hue(re)n brode wesen(de) metten selven jacoppe ter ande(re) hebben p(ar)tien/
in wed(er)ssijden uutgestelt tot van heden in acht daig(en) naistcomen(de)/
cor(am) langrode vos julii xxviii xxviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-06 by Jos Jonckheer