SAL7368, Act: V°43.2 (72 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°43.2  
Act
Date: 1474-07-26

Transcription

2018-12-01 by Mi-Je Van Gils
It(em) mathijs vande(n) rode en(de) jan van ost voir hen en(de) huere(n)/
medegaderingen hebbe(n) hue(r) submissye beghi(n)nen(de) vande(n) gescille(n)/
staende maii nona lestleden verlingt in des(er) vuege(n) dat elc/
van hen uut zijne(n) processe de pointe in feyte gelege(n) sal doen/
stellen bij extracte ende dat extract sal deen p(ar)tie der andere/
ov(er)geven binnen acht dage(n) nu naestcomende om de partie/
dier dat ov(er)gegeve(n) werdt te segge(n) binne(n) drie dage(n) d(air)na welc/
van die(n) pointe(n) zij simpl(icite)r kinne(n) oft ontkinne(n) en(de) va(n) des ontkint/
wordt sal elc zijn bethoen doen tussce(n) nu en(de) den lesten dach/
van oechste en(de) dat de segge(re)n t(er) thoenisse va(n) beyde(n) zijde(n) aen/
gehoirt hue(r) uutsprake inder sake(n) selen doen binnen eenre/
maent dair na te wete(n) opten lesten dach van septembri/
dair na volgende berghe heykens julii xxvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-06 by Jos Jonckheer