SAL7368, Act: V°43.3 (73 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°43.3  
Act
Date: 1474-08-19
LanguageNederlands

Transcription

2019-09-13 by Mi-Je Van Gils
It(em) de he(re)n capellane(n) en(de) gerardus tverlinge(n) insgelijcx yerst ge/
daen in omni mo(do) quo supra roelants heykens augusti nona/
It(em) de voirs(creven) submissie is noch v(er)lingt in des(er) vuege(n) dat de segg(er)s/
infor(ma)cie en(de) thoenisse dat behoeve(n) sal gehoirt te werden hoire(n) selen/
tussce(n) dit en(de) ult(ima) sept(embris) Mer sdijsd(aigs) voir onse(r) vr(ouwen) dach nati(vi)tas selen/
p(ar)tien voir de segg(er)s vergade(re)n om dair beslicht te werde(n) va(n) dat zij malc/
ande(re)n va(n) huere(n) feyte(n) kinne(n) oft ontki(n)ne(n) selen wille(n) en(de) dan sele(n) de segg(er)s/
dach hebben hue(r) uutsp(ra)ke te doen tot xv oct(obris) d(air)na cor(am) langrode/
heyk(ens) augusti xix
ContributorsJos Jonckheer , Hadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Add. 1 [onderaan V°43]
Date: 1474-09-06
LanguageNederlands

Transcription

2019-09-13 by Mi-Je Van Gils
Dit hebbe(n) p(ar)tie(n) in ald(er) vuege(n) voirs(creven) my(n)lic/
versedt tot des goensd(aighs) p(ri)(us) dyonisii om des ande(re)n daighs te p(ro)cede(re)n/
ut sup(ra) in absen(tia) mathie qui infirmat(ur) cor(am) vasont vasont sept(embris) vi
ContributorsJos Jonckheer , Hadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-09-06 by Jos Jonckheer