SAL7368, Act: V°44.2 (76 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°44.2  
Act
Date: 1474-08-09

Transcription

2019-01-22 by eugenia knops
It(em) den voirsprake van twee dagen want te(n) yerste(n) dage tot den/
vonnisse niet en quam iiii stuv(er)s It(em) vanden vonnisse te doen tekene(n)/
iiii stuvers It(em) vander p(ro)curacie(n) dair mede de voirs(creven) jaq(ue)maer/
machtich maecte gielijs hanckart ende willem(me) van lele dese/
sake te volgen iiii(½) st(uvers) It(em) op de sitdage v(er)teert den p(ro)cur(eur) die de/
sake v(er)volcht heeft ende de goede vercocht en(de) den clerc die/
de gescriften en(de) cedullen gemaect heeft tsamen xliii st(uvers) It(em) de(n)/
p(ro)chiane(n) van sinte pet(er)s en(de) vander biest gegeve(n) om tvercope(n)/
te cundige(n) i(½) stuv(ers) It(em) vander he(re)n recht vander guedinge(n) xxviii/
stuv(er)s It(em) van pontgelde ix stuv(er)s so(m) va(n) des jaq(ue)marde/
comt metten costen d(aer) op geloepen xxvi(½) pet(ere)n inder weerden/
voirs(creven) ende drie stuv(er)s hier tegen is den voirs(creven) wijngart/
vercocht xv(½) peters drie ende eene(n) halve(n) pet(er)s van hoegene/
ende xxxii stuv(er)s van wijne comt tsamen op xx(½) pet(er)s v stuv(er)s/
Ende aldus afgeslagen de voirs(creven) xx(½) pet(er)s ende vijf stuvers/
blijft men den voirs(creven) jaq(ue)mar alnoch sculdich ende tachtere sesse/
peters myn twee stuv(er)s
ContributorsMarika Ceunen
Moderated byMarika Ceunen
Last update: 2016-09-06 by Jos Jonckheer