SAL7368, Akte: V°58.3 (109 van 732)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°58.3  
Act
Datum: 1474-08-20
TaalNederlands

Transcriptie

2018-12-22 door Mi-Je Van Gils
It(em) de vors(creven) jan schoepe die voe(r) den raide vand(er) stat geweest/
es tegen den vors(creven) willem(me) om gepasseert te wordde(n) in wed(er)sijde(n)/
de vors(creven) twee quitancien dair af de vors(creven) willem hem weyg(er)de/
bove(n) dien dat hij die zoe de vors(creven) jan dat p(rese)nteerde te thoene(n)/
selve hadde doen beworpe(n) en(de) dat zij dat alsoe te gescien eens/
wae(re)n wordde(n) en(de) samentlic overcome(n) dwelc de selve wille(m)/
alsoe niet en bekinde Heeft de selve jan schoepe thoenisse/
aengehoort mechtich gemaict janne mate(n) teyssce(n) duytsp(ra)ke/
vand(en) he(re)n vand(er) stat nae alle tgene des voer hen comen was/
P(ro)mitt(ens) rat(um) in pleno (con)silio aug(usti) xx
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Add. 1 [onder akte V°58.3]
Datum: 1474-08-26
TaalNederlands

Transcriptie

2018-12-22 door Mi-Je Van Gils
Es hier op get(er)mineert dat p(ar)tien van desen beslicht en(de) van een/
geworpen soude(n) zijn en(de) blive(n) nae den ghene(n) dat h(ier) af voer hen/
comen was in pleno (con)silio aug(usti) xxvi
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2016-09-13 door Jos Jonckheer