SAL7368, Akte: V°63.4 (123 van 732)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°63.4  
Act
Datum: 1474-09-06

Transcriptie

2018-12-26 door Mi-Je Van Gils
Item her willem van bullestrate(n) [prieste(r)] in p(rese)ncia heeft gekint ende/
ghelijdt dat hem willem le schot ende jouffr(ouwe) joesse bollens zijn/
weerdi(n)ne voir deen helcht ende de kinde(re) goirts wijle(n) van/
adelberghe met hue(re)n adhe(re)nten voir dander helcht gecontenteert/
hebbe(n) met ghereede(n) pe(n)ni(n)ghen vander weerde(n) va(n) alsulke(n)/
v(½) pl(a)c(ken) erflijck alse de selve her willem meer heeft vonde(n)/
gaende uuyte(n) huyse en(de) hove mette(n) toebehoirte(n) gheleghen/
inde oude mu(n)tstrate daer de selve her willem inne woe(n)t/
Dwelc hij tegen de voirs(creven) gehuyssche(n) ende kinde(re) gecocht/
ende gecrege(n) heeft ende d(aer) [inne] hij bij hen gegoet wae(re) maii/
xviii a(n)no lxxiii dan de xiii(½) s(chellingen) en(de) vi d(enieren) outchijs d(aer)op/
he(m) dat bijden selve(n) gehuyssche(n) en(de) kinde(re)n alsdan gewara(n)dert/
wert gedrage(n) D(i)c(t)asq(ue) p(er)so(na)s et eor(um) bo(na) de p(rem)iss(is) penit[(us)] q(ui)tan(s)/
p(ro)mitt(ens) null(atenus) alloqui cor(am) vos heykens sept(embris) vi
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2016-09-13 door Jos Jonckheer