SAL7368, Act: V°73.2 (145 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°73.2  
Act
Date: 1474-09-24

Transcription

2019-02-08 by Mi-Je Van Gils
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doen cont en(de) te weten dat voir ons comen es/
in prope(re)n p(er)sone machiel ghiselen sone gielijs ghiselen bacalarijs/
in arten student inder eerweerdig(er) univ(er)siteit van loven(en) gebore(n)/
te steenvoirde bij cappele inden lande van vlaende(re)n ende heeft/
renu(n)c(ieert) bij wille (con)sente en(de) overstaene meest(er) jacops van cappele/
als sijns momboe(re)n hem gestelt bij den eerweerdige(n) he(re)n der/
univ(er)siteit voirs(creven) geconstitueert gesedt volcomen macht/
p(ro)curacie en(de) auctoriteit gegev(en) meest(er) renaude corte weelde/
meest(er) willem(me) de wilde claese de wyntre lodewijc hauweel/
gielijs ghiselen vader vand(en) (con)stituent paschier feussen gillis/
jan cloet renaut walens oft den eene(n) van hen bringe(r) sbriefs/
Alle en(de) yegewelke zijn saken questien en(de) gescillen die de vors(creven)/
machiel nu uutstaen(de) heeft oft naemaels hebben soude moigen/
voer wat gerichte geestelic oft weerlic dat dat ware oft/
gescien mochte In meliori for(ma) p(ro)mitt(ens) ratu(m) salvo iusto calculo/
sept(embris) xxiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-13 by Jos Jonckheer