SAL7368, Act: V°75.5 (149 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°75.5  
Act
Date: 1474-09-26

Transcription

2019-02-14 by Mi-Je Van Gils
It(em) de vors(creven) jan de sone p(ri)us ema(ncipa)[t(us)] heeft gelooft den vors(creven) sijne(n) vader en(de)/
moeder hue(re)n leefdaige lanc et ult(im)i sup(er)stit(is) wel en(de) themelic voir de vors(creven)/
so(m)me te houden van eten en(de) van drincken van clede(re)n scoen ende hue(re)n/
ande(er)n behoiften nae hue(re)n staet ende dat hem dair voe(r) sal volgen nae de/
doot vand(en) lancstleven(de) van hen hue(r) huys en(de) hof metten toebehoirten/
houden(de) omtri(n)t (½) dach(mael) geleg(en) te chaffor inder p(ro)chien van meylhe(m) tusscen/
den goeden libeerts robbijn en(de) tshee(re)n strate gaen(de) van thiene(n) te bruessel/
weert P(ro)mitt(entes) d(i)c(t)i (con)iuges p(re)fat(um) joh(ann)em eoru(m) filiu(m) in dict(is) bonis ad eius/
mo(nicionem) modo debito impone(re) et inheredare cor(am) d(omi)na et cur(ia) a q(ui)bus/
depende(n)t et tenent(ur) Et sat(isfacere) et war(andizare) sub valore uni(us) stuferi argen(ti)/
et me(dieta)[te] uni(us) denar(ii) t(am)q(uam) p(ro)ut eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-13 by Jos Jonckheer