SAL7368, Act: V°78.1 (157 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°78.1  
Act
Date: 1474-09-30

Transcription

2019-02-16 by Mi-Je Van Gils
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cond dat opden dach datum van/
desen voe(r) ons comen is in p(ro)pe(re)n p(er)sone b(er)thelmeeus vander/
bauwetten ende heeft geconstit(ueert) gesedt volcome(n) macht p(ro)cur(acie)/
en(de) auct(oriteit) gegeve(n) janne m(ar)celijs zijne(n) neve van duysborch/
alle en(de) yeg(ewelke) zijn saken in mel(iori) for(ma) p(ro)mitt(ens) ratu(m) salvo/
iusto calculo sept(embris) ulti(m)a
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-13 by Jos Jonckheer