SAL7368, Act: V°81.2 (163 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°81.2  
Act
Date: 1474-09-30

Transcription

2019-02-17 by Mi-Je Van Gils
Allen den ghenen doen cond en(de) te wete(n) dat op heden dat(um)/
van desen voir ons comen es in p(ro)pe(re)n p(er)soene lodewijc/
pynnoc sone amelrix wijlen pynnoc en(de) heeft sonder/
eenich wed(er)roipen ge(con)stitueert gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(ra)cie/
en(de) auctoriteit gegev(en) den vors(creven) amelr(ike) zijne(n) brueder/
te manen teyssce(n) opte bue(re)n tontfang(en) en(de) ofts noot zij met/
rechte te v(er)volg(en) te beding(en) te wynne(n) te verliesen alsulk(en) de/
thien rinsche guld(en) voirs(creven) va den ve selve(n) lodewijk(en)/
gelijc voire mer testa(men)[te] der vors(creven) vrouwe(n) katheline(n)/
gemaict van dien xx r(insche) g(ulden) lijfpen(sien) vors(creven) te(n) live des/
vors(creven) amelrix staen(de) de scep(enen) br(ieve) van dien te vo(n)nissen/
en(de) vorderinge en(de) execu(ci)[e] van rechte van dien te neme(n)/
en(de) te doene en(de) allet gene d(air) inne te doene (et)c(etera) om/
d(air) mede te v(er)reycken en(de) te verhale(n) te bewijssenisse en(de)/
jairlike betalinge der vors(creven) vier rinsche gul(den) erflic P(ro)mitt(ens)/
rat(um) cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-13 by Jos Jonckheer