SAL7368, Act: V°99.4 (199 of 738)
Search Act
previous | next
Act V°99.4  
Act
Date: 1474-10-26

Transcription

2019-02-25 by Mi-Je Van Gils
It(em) aert de puts wonen(de) te nethen(en) die in hachte(n) alh(ier) ten/
huyse jans de briede(re) vorst(er)s gesedt was uuyt v(er)suecke he(re)n/
wout(er)s datijns p(ri)est(er)s voe(r) de bewijssenisse van vier rijd(er)s lijfpen(sien)/
d(aer)inne hij als borghe g(eer)ts vande(n) veken(en) v(er)bonde(n) stont bij/
toedoene vande(n) rade vander stadt de selve vroente en(de)/
met consente des voirscr(even) he(re)n wout(er)s geslaecht heeft/
gecrege(n) tot van hede(n) over een maent naestcomen(de) Op alsoe/
dat hij gelove(n) en(de) zwe(re)n sal te(n) heylige(n) ten selve(n) dage/
wed(er) in hachte(n) te comen(e) daer hij es en(de) niet van d(aer)/
te scheyde(n) hij en hebbe den voirs(creven) he(re)n woute(re)n van/
zijne(n) voirs(creven) scepen(en) br(ieven) genoech gedae(n) nad(er) stad recht/
Oick sal de voirscr(even) gevangen(e) afdoe(n) alle coste(n) ind(er)/
voirs(creven) sake(n) gelope(n) totten daghe toe van heden in/
pleno cons(ilio) oct(obris) xxvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-09-13 by Jos Jonckheer