SAL7369, Act: R°112.2 (227 of 721)
Search Act
previous | next
Act R°112.2  
Act
Date: 1475-11-03

Transcription

2021-02-10 by Karel Embrechts
It(em) die voirs(creven) peter moreels in p(rese)ncia heeft openbairlijc gekint en(de)/
gelijdt dat he(m) de voirs(creven) jonch(e)r lyebrecht ge(con)tenteert en(de) te vrede(n)/
gestelt heeft van allen en(de) yegewelke(n) sculden gelufte(n) (con)dicien (con)ve(n)tie(n)/
scepen(en) brieve(n) cortsele oft rastoir vand(er) schaden vand(en) volke van wapen(en)/
tempeeste cleynen gewasse oft ande(r) bij hem aende goede die hij vand(en)/
selve(n) jonch(e)r(e)n houden(de) es gelede(n) so(m)men van pe(n)ninge(n) a clachten/
eysschen en(de) allen ande(re)n saken in quibus usq(ue) in diem hodiernu(m) recog(noscens)/
satisf(actum) p(ro)nu
eu(n)demq(ue) do(micel)[lu(m)] libertu(m) exinde penit(us) quitan(dum) P(ro)mitt(ens)/
null(atenus) alloqui s(ed) war(andizare) cor(am) couck(eroul) ouderogge nove(m)br(is) t(er)cia
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-09-06 by Xavier Delacourt