SAL7369, Act: R°133.1 (254 of 721)
Search Act
previous | next
Act R°133.1  
Act
Date: 1475-11-21

Transcription

2019-04-26 by Karel Embrechts
It(em) jouffr(ouw) katheline vanden m(er)sberghe weduwe claes/
wijlen van sinte goerix in p(rese)ncia heeft verhuert en(de)/
bekint openbaerlijc verhuert te hebben rase van baussele/
ende de selve raes heeft gekint en(de) gelijt jegen/
hue(r) gehuert te hebben thuys der selver jouffr(ouwe) gehete(n)/
de crone gelegen inde cortsstrate jegen den kerckhof/
van sinte peters te loeven(en) gelikerwijs de selve raes/
dat tot den daghe van heden in hueringen besete(n)/
heeft Te houden te hebben en(de) te gebruycken in hueringe(n)/
van sinte jansmisse naestcomen(de) eenen t(er)mijn oft spaciu(m)/
van sesse jaren deen na dander v(er)volgen(de) elx jaers/
darenbinne(n) om en(de) voir xx rijd(er)s xxvi stuv(er)s te drie/
pl(a)c(ken) tstuc den stuv(er) gemeynlijc in borzen loepen(de) elken/
rijder gerekent jaerlijcx te betalen deen helicht te/
kersmisse ende dander helicht tsint jansmisse baptisten/
dierste geheel drie jare ende sesse yerste t(er)mijne goerijse/
van sinte pet(er)s ende meester pete(re)n zijne(n) sone aut alt(er)i/
bij overgeven(en) ende consente des voirs(creven) jouffr(ouwe) katlijnen/
en(de) dander drie jare en(de) sesse navolgen(de) t(er)mijne(n) der selver/
jouffr(ouwe) katlijne(n) ten t(er)mijnen voirs(creven) quol(ibet) asse(cutu)[m] Bij also dat/
dat de voirs(creven) jouffr(ouw) katlijne ende meester peter hier inne/
vervangende den voirs(creven) gorijs zijnen vader renu(n)cian(s) geco(n)/
senteert hebben ende gewillecoirt dat de voirs(creven) raes in/
myndernissen vand(er) voirs(creven) hueringen telke(n) vanden voirs(creven) ter/
mijnen sal corten en(de) den voirs(creven) p(ar)tien afslaen den chijs/
en(de) co(m)mer uuten voirs(creven) huyse met zijnre toebehoirten/
gaende soe den selven chijs en(de) co(m)mer vallen sal Ite(m)/
sal de voirs(creven) jouffr(ouw) katlijne tvoirs(creven) huys houden de(n) voirs(creven)/
t(er)mijn dueren(de) in goeden state watervast en(de) wijntervast en(de)/
ten mynsten als een tochtersse huyse sculdich is te houde(n)/
cora(m) couck(eroul) reth(eman) no(vem)[br(is)] xxi
ContributorsKristiaan Magnus , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1

Transcription

2019-04-26 by Karel Embrechts
Gor(ijs) en(de)/
meest(er) pet(er)/
hebbe(n) geco(n)/
senteert dat/
de pe(n)ning(en)/
die hen uut/
sake(n) van des(er)/
volge(n) soude/
volgen sullen/
jouffr(ouwe) ka(tlij)[ne(n)]/
h(ier)inne/
genoemt ja(nuarii)/
ii a(nn)[o] lxxvii
ContributorsKristiaan Magnus , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-09-06 by Xavier Delacourt