SAL7369, Act: R°150.2 (285 of 721)
Search Act
previous | next
Act R°150.2  
Act
Date: 1475-12-04

Transcription

2021-04-16 by Karel Embrechts
It(em) marisses van nederhem die van janne van baussele desselfs/
jans meyer en(de) rintmeest(er) gestelt es onder desselfs jans seghel/
om zijn chijnse te miskem te corenake te nederlinthe(r) en(de) dair/
omtri(n)t opte bue(re)n tontfange(n) en(de) inne te halen te goedden ende te/
ontgoiden (et)c(etera) heeft gelooft den selve(n) janne jairlix voir de(n) selve(n)/
chijs die te kersmisse valt soe langhe hij dien inhalen sal ende/
die mechtich(eit) niet wederroepen en wort te betalen xvi lichter/
guld(en) te x stuv(er)s tstuc ten hoechetide van paesschen quol(ibet) ass(ecutu)[m]/
den yerste(n) chijs vallen(de) nu te kersmisse naistcomen(de) en(de) den yerste(n)/
valdach vand(en) vors(creven) xvi guld(en) te paesschen d(air) nae Heeft voirt/
gelegen gelooft dat hij den selve(n) janne wettige rekeninge/
bescheit en(de) betalinge doen sal tallen tiden alst gebuert van allen/
vervallen van pontgelde heerliken rechte(n) en(de) ande(r) die hem uut/
saken vand(er) voirs(creven) meyerien en(de) rintmeest(er)scape soe lange hij die/
officien houde(n) sal valle(n) selen moge(n) Ende van allen desen zijn/
sijn borge(n) bleve(n) en(de) hebben voir hem v(er)antweert indivisim willem/
van leefdale woenen(de) te loeven(e) opde grote merct ende wouter/
bilien woenen(de) te miskem quos ip(se) maurici(us) exinde promisit/
relevare indemp(nem) cor(am) couck(eroul) oud(erogghe) decembr(is) iiii[ta]
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-06 by Xavier Delacourt