SAL7369, Act: R°270.1 (490 of 721)
Search Act
previous | next
Act R°270.1  
Act
Date: 1476-03-11

Transcription

2018-03-22 by Karel Embrechts
It(em) jan motte sone wile(n) jans in p(rese)ncia heeft gekint/
ende gelijdt dat hem reynnart motte zijn neve v(er)nuecht/
en(de) gecontenteert heeft van al tghene des hij va(n) greyne/
oft coirne tsinte m(er)tensmesse en(de) sint andr(ies)messe beyde/
lestleden gevalle(n) sculdich mocht zijn uuyt saken/
vander pechtinge(n) der goede(n) die de selve reynnart va(n)d(en)/
voirs(creven) janne oft zijnder moeder houden(de) es in eenigher/
manie(re)n Scelden(de) dairaf volcomelijck quite den selven/
reyne(re)n zijn goede en(de) erfg(enamen) promitt(ens) null(atenus) alloqui s(ed)/
war(ans) cor(am) couk(eroul) reth(eman) m(ar)tii xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-09-07 by Xavier Delacourt