SAL7369, Act: R°270.2 (491 of 721)
Search Act
previous | next
Act R°270.2  
Act
Date: 1476-03-11

Transcription

2019-11-29 by Karel Embrechts
It(em) jonch(e)r liebrecht van meldert in p(rese)ncia heeft gekint en(de)/
ghelijdt dat jannes de smet die eene lange wile h(ier) voe(r)/
zijn rentmeest(er) heeft geweest hem volcome(n) rekeni(n)ge besceyt/
bewijs betalinge uuytreykinge et reliqua heeft gedae(n)/
van alle(n) den regime(n)te bewinde opheffinge(n) uuytlegge(n)/
en(de) hanteringe(n) va(n) zijne(n) goede(n) in wat manie(re)n dat dat zij en(de)/
heeft d(aer)om voe(r) hem en(de) zijn nacomeling(en) den selve(n) ja(n)ne/
voir he(m) en(de) zij(n) nacomelinge(n) d(aer)af en(de) va(n) allen ande(re)n sculde(n)/
gelueften (con)dicien co(n)vencien so(m)men van pe(n)ni(n)gen clachten/
eyssche(n) en(de) alle(n) ande(re)n saken d(aer)inne hij ten voirs(creven) jonch(e)r/
lyebrechte weert gehouden mocht zijn totten daghe toe/
van heden in e(n)nig(er) manie(re)n volcomelijck en(de) altemale/
quijtgescouden promitt(ens) null(atenus) alloqui cor(am) couck(eroul) reth(eman)/
martii xi
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-09-07 by Xavier Delacourt