SAL7369, Act: R°332.1 (601 of 721)
Search Act
previous | next
Act R°332.1  
Act
Date: 1476-05-02

Transcription

2018-04-16 by Karel Embrechts
It(em) den dach van rechte op heden dienen(de) inde banck/
voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) tussche(n) janne coene als/
geleyt totten goeden jans wile(n) va(n) halle t(er) eender zijde(n) en(de)/
henr(icke) vander rivie(re)n als p(ro)cur(eur) der weduwe(n) desselfs wille(n)/
jans es bij p(ar)tien (con)sente geco(n)tinueert v(er)lingt ende/
uuytgestelt tot va(n) hede(n) in xiiii nachte(n) naestcomen(de) te/
mistijde om alsdan te diene(n) gelijck dien op hede(n) gedient/
soude hebbe(n) cor(am) ou(erogghe) reth(eman) maii s(e)c(un)da
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-09-07 by Xavier Delacourt