SAL7369, Act: R°51.1-V°51.1 (97 of 721)
Search Act
previous | next
Act R°51.1-V°51.1  
Act

Transcription

2019-04-26 by Karel Embrechts
Cond zij allen lieden dat eene deylinge ende scheydinge/
geschiet ende gemaect zijnde tusschen willem(me) de naen/
pete(re)n zijnen brueder inden name van hem selven ende janne/
zijnen brued(er) nutertijt buyten lants zijnde die hij tot des/
nae bescreven is gelooft heeft te vervaen(e) ende in dien te hebben(e)/
dat hij binne(n) lants zijnde ter manissen dese deylinge app(ro)be(re)n/
ende ratifice(re)n sal [voe(r) scepen(en) van loeven(en)] gielijse lyeminc ende m(ar)grieten snaens sijne(n)/
wive suster der voirs(creven) gebruede(re)n denijse bogaert ende/
katlijnen snaens sijnen wive suster der voirs(creven) gebruede(re)n en(de)/
suster [en(de)] lijsbetten snaens suster der voirs(creven) gebruede(re)n en(de) susteren/
Ten bijzijne ende overstaen(de) [en met (con)sente] rombouts willemaer des jongen/
van svaders zijden ende jans vand(er) hoeven beyde vleeschouwe(re)n/
vander moeder zijden affirmerende ende ratifice(re)nde dat dese/
deylinge geschiet is ten meesten orboe(r) ende proffite der voirs(creven)/
lijsbetten ende henricke appelman ende marien snaens sijnen/
wive suste(r) der voirs(creven) bruede(re)n ende suste(re)n vanden goeden/
chijsen pachten ende rinten die hen gevallen ende gebleven/
zijn nae de doot ende aflivich(eit) van hue(re)n vader en(de) moeder/
ende ande(re)n hue(re)n ouders te deylen(e)/
Soe sijn bleven ende gevallen ... + V°51.1
ContributorsKristiaan Magnus , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-31 by Xavier Delacourt