SAL7369, Act: R°51.2-V°51.1 (98 of 721)
Search Act
previous | next
Act R°51.2-V°51.1  
Act
, hoort bij R°51.1
Date: 1475-08-14

Transcription

2018-01-06 by Karel Embrechts
Soe zijn bleven ende gevallen den voirs(creven) willem(me) in zijne/
deylinge de goede chijsen ende pachten naevolgen(de) Te/
weten(e) ierst een huys ende hoff metten toebehoirten/
gelegen inde slachstrate dekenstrate tusschen de goede/
gielijs lyeninc ende de goede [wilen] mathijs dillen opt recht/
en(de) co(m)mer d(aer) voe(r) uutgaen(de) te weten(e) eene(n) d(enier) chijs/
Item een vierdel wijngaerts gelegen op scuypers tusschen/
de goede ghijsbrechts blijdehoot gelaesmake(r) ende/
de goede raes vander lynden opt recht ende co(m)mer/
d(aer) voe(r) uutgaen(de) te weten(e) een vierdel wijns erfs pachts/
liiii st(uvers)
//
Item twee hollan(sche) guld(en) erflijc vallen(de) te meye op eenen/
beemt gelegen te haecht in haechterbroec tusschen de goede/
jans vander paelt ende den gemeynen driesch ald(aer) Item/
acht mudd(en) corens erfspachts loeven(sche) mate vallen(de) alle/
jae(re) s(in)[t] andriesmesse apostels te betalen(e) ende onbegrepen te/
lichtmesse te leve(re)n aen en(de) op de goede bescreve(n) en(de)/
genoemt in de deylinge des voirs(creven) peters et nomin(a)t(ur) bo(na)/
Met sulcker condicien dat de voirs(creven) pet(er) de voirs(creven) acht/
mudd(en) corens sal moegen lossen ende quiten tallen tiden/
alst hem gelieft tot eenen oft te meer malen mair niet min/
dan twee mudden d(aer)af tot eene(n) male ende elc mudde/
daer af met twintichtich rijd(er)s mo(n)ete te achtentwintich/
stuv(er)s tstuc den stuv(er) te drie pl(a)c(ken) ende met vollen pachte/
Ende dese deylinge aldus wettelijc geschiet wesende/
hebben de selve p(ar)tien malcande(re)n [den voirs(creven) willem(me)] gelooft vast gestentich/
ende van weerden te houden tot ewigen dagen It(em) als/
op tgedeelte des ande [selfs willems] behoirlijc verthijende ende/
renu(n)cie(re)nde geloven(de) hem d(aer) af genoech te doen(e) alsoe/
dat hem vast en(de) seker sal moege(n) zijn tot ewigen/
dagen cor(am) ouder(ogghe) rethemans augusti xiiii
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated byKristiaan Magnus
Last update: 2016-08-31 by Xavier Delacourt