SAL7369, Act: V°110.2 (223 of 721)
Search Act
previous | next
Act V°110.2  
Act
Date: 1475-10-30

Transcription

2021-02-10 by Karel Embrechts
It(em) deselve gehuysscen hebben gekind ende gelijdt wettelijc v(er)cocht te/
hebben arnde vand(er) berct een half boend(er) lants geleg(en) taetrode t(er) plaets(en)/
geheete(n) hemelr(ijc) tussce(n) de herstrate ald(air) ter eend(er) sijde(n) en(de) de goede/
henr(ix) van buetschore ter ande(r) voer een seke(r) so(m)me van pe(n)ningen/
te weten van viventwintich lichter guld(en) dair af sij hem bekindt/
hebben volcomelic vernuecht ende betailt vand(en) selve(n) arnde P(ro)mitt(entes)/
null(atenus) alloq(ui) de sat(is)face(re) de eisdem bonis et war(andizare) sub duob(us) denariis/
cens(us) d(omi)ni fundi tamq(uam) prout Hebben voort [begheert] geconsenteert overgeg(even)/
belieft ende bege(re)n (con)sente(re)n overgeg(even) overgeve(n) en(de) believe(n) want/
zij die goede in shee(re)n handen dairmen die af houden(de) is opgedrag(en)/
hebben tot des voirs(creven) arnts behoif dat de selve hee(r) die voorts den/
voirs(creven) arnde dair inne behoirlic gichte ende goede alsoe dat hem/
genoech zij Hebben voort gelooft oft gebrec inden hee(r) van desen/
viele dat zij dan ad mo(do) aut selve in p(er)sone come(n) selen voer/
den selve(n) hee(r) en(de) voer hoff huer (con)sent dair inne dragen(de) ende/
soe vele doende dat dat gescien sal p(ro)ut Ende dit leste point/
op eenen banduyn van eender cronen cor(am) eisd(em)
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-09-06 by Xavier Delacourt