SAL7369, Act: V°132.2 (253 of 721)
Search Act
previous | next
Act V°132.2  
Act
Date: 1475-11-18

Transcription

2018-02-09 by Karel Embrechts
It(em) die voirs(creven) katheline ende henric huer sone p(ri)us ema(ncipa)[t(us)] ter/
eenre sijden ende arnd van pede t(er) ande(r) in p(rese)ncia hebben/
gekint en(de) gelijdt dat inden voirg(eruerden) brieve(n) d(er) helicht wy(n)ning(en)/
dair desen aengehanghen es oic openbairlic bevorweert en(de)/
besproken sijn die pointe(n) (con)dicien en(de) vorweerde(n) hier nae/
bescrev(en) die de selve wynnen indivis(im) oec gelooft hebben/
den selve(n) arnde te onder houden ende te voldoene tallen tide(n)/
ende t(er)mijnen alse die vallen en(de) verschenen selen q(u)[o]l(ibet) asse(cutu)[m]/
Inde(n) yerste(n) dat de selve wynne(n) jairlix den selven arnde/
houde(n) sele(n) twee vercken(en) wel en(de) loflic gelijc de(n) hue(re)n sonder/
arnts cost It(em) oft gebuerde dat arnt sijn vivers aldair/
spijsde soe selen zij die vijsche den vors(creven) arnde te loeven(en)/
leve(re)n ende en sele(n) die wynne(n) als die gespijst sijn gheen/
eynden opde selve vivers moige(n) steeken houden noch late(n)/
comen It(em) oft arnd tot mechelen e(n)nig(er)hande p(ro)vande wae(re)/
vlas sout oft and(er)s cochte soe souden de wynnen dat hem/
tot loeven(en) bringe(n) alse der selver wynnen wagen(en) en(de) p(er)den/
te mechelen ware(n) cor(am) pynnoc couck(eroul) no(vem)[br(is)] xviii
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated byKristiaan Magnus
Last update: 2016-09-06 by Xavier Delacourt