SAL7369, Act: V°227.1 (412 of 721)
Search Act
previous | next
Act V°227.1  
Act
Date: 1476-01-29

Transcription

2019-11-30 by Karel Embrechts
Allen den ghenen (et)c(etera) doen cont en(de) te wete(n) dat henric de mu(n)te(re)/
sone henrix wijlen de mu(n)te(re) diemen hiet de brieve(re) jan de mu(n)tere/
sone wijlen wout(er)s jan roothoot sone wijlen jans jan de vos/
sone wout(er)s wijlen van bollenberghe jan de ruyssce(re) sone wijlen/
henrix als wettige erfgenamen gielijs wijlen de mu(n)tere hebben/
geconstitueert gesedt volcomen macht p(ro)cu(ra)cie en(de) auctoriteit/
gegev(en) philipse de mu(n)tere brueder des voirs(creven) henrix en(de) woute(re)n/
vand(er) molen sone wijlen henrix [reyners] aut Alle huer saken questien/
en(de) gescillen jairgulde(n) sculde(n) opcomi(n)gen p(ro)fite(n) v(er)valle(n) (et)c(etera) ende/
voort alle alsulk(er) versterffenissen als hen toecomen ende v(er)storve(n)/
mach sijn bijder doot ende aflivich(eit) des vors(creven) gielijs wijlen de/
mu(n)te(re) diemen hiet van corbeke Te bedingen Te verwaren te/
manen teyssce(n) op te bue(re)n en(de) tontfange(n) te bedinge(n) te winne(n) te/
verlies(en) componen(di) quitan(ciam) dan(di) in mel(iori) for(ma) p(ro)mitt(entes) rat(um) salvo/
iusto calculo cor(am) roelofs burg(imagistro) lye(ming)[en] reth(eman) ja(nuar)[ii] xxix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-09-06 by Xavier Delacourt