SAL7369, Act: V°227.2 (413 of 721)
Search Act
previous | next
Act V°227.2  
Act
Date: 1476-01-29

Transcription

2018-02-27 by Karel Embrechts
It(em) de vors(creven) p(er)sone hebben gekind ende gelijt dat zij gehaven ende/
ontfange(n) hebben van merten(en) nackart die thof vand(er) meeren/
met allen den toebehoorte(n) jegen hen gecocht en(de) gecregen heeft/
geleg(en) inde p(ro)chien van winxele velthe(m) berchsem terps en(de) dair/
omtri(n)t de so(m)me van vijftich r(yns) g(ulden) te xx st(uvers) tstuc eens Kinnen(de)/
hen d(air) af vernuecht ende wel betailt scelden(de) d(air) af volcomelic/
quite den vors(creven) merten(en) en(de) alle ande(r) des quitan(cie) behoeven(de) p(ro)mitt(entes)/
null(atenus) alloq(ui) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-09-06 by Xavier Delacourt