SAL7369, Act: V°24.2 (50 of 721)
Search Act
previous | next
Act V°24.2  
Act
Date: 1475-07-26

Transcription

2017-12-31 by Karel Embrechts
Vande(n) stote en(de) gescille e(n)nichssins wesen(de) en(de) uuytstaen(de) tussche(n) goirde/
panhuys als man en(de) mo(m)boir alite(n) uuyte(n) berghe zijns wijfs die hij/
h(ier)inne geloeft te v(er)vange(n) ae(n)legge(r) t(er) eender zijden en(de) janne uten/
berghe brued(er) der voirs(creven) alite(n) en(de) zwag(er) des voirs(creven) goirts voir/
hem selve(n) en(de) inde(n) name en(de) va(n) wege(n) henr(ix) en(de) abraens uuyten/
berghe zijnder brued(er)s nu absent zijnde de welke de selve jan/
hier inne geloeft te v(er)vangen v(er)weerde(r) in dande(re) om d(er) v(er)sterffenisse(n) en(de)/
[tcintgedeelte] wille die de voirscr(even) panhuys als mo(m)boir voirscr(even) eyscht vanden/
goede(n) die bleve(n) ende v(er)storve(n) zijn van ende nae de doot van/
lijsbetten wile(n) uuyte(n) berge die suster was d(er) voirs(creven) alite(n) zijns/
wijfs en(de) d(er) voirscr(even) gebruede(re)n zoe v(er)re die in brabant geleg(en)/
zijn Ende des dien aencleeft hebben hen de voirs(creven) p(ar)tien/
gesubmitteert ende v(er)bonde(n) in segge(re)n en(de) vriendelike yffene(re)n/
Te weten(e) de voirscr(even) goird in janne bertram en(de) de voirscr(even)/
jan uuyte(n) berghe voir hem en(de) zijn wed(er)p(ar)tie in olivie(r)/
mottijn in sulker vuege(n) dat de segg(er)s p(ar)tien gescille(n) ae(n)hore(n)/
sulle(n) informacie d(air)af neme(n) en(de) huer uuytsprake d(air)af doe(n)/
op dat zijs eens zijn oft in gebreke va(n) dien een vo(n)nisse/
va(n) scepen(en) va(n) loven(en) d(air)aff halen om den wijn al bynnen/
de(n) yerste(n) dach va(n) augusto naestcomen(de) promitten(tes) rat(um)/
dicte p(ar)tes coram couck(eroul) retheman julii xxvi
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated byKristiaan Magnus
Last update: 2016-08-31 by Xavier Delacourt