SAL7369, Act: V°270.3-R°271.1 (494 of 721)
Search Act
previous | next
Act V°270.3-R°271.1  
Act
, en de goede
Date: 1476-03-11

Transcription

2019-08-18 by Karel Embrechts
Vander questien die geweest es va(n) meye(r) en(de) scepen(en) va(n)/
loven(en) tusschen jan en(de) gheram gheerijs gebruede(re)n in/
deen zijde henr(icke) van beneden en(de) mathijse zijne(n) swag(er)/
in dande(re) als vande(n) goeden en(de) rinten h(ier)nae bescr(even) d(aer)af/
de sake soe v(er)re gehandelt was dat beyde de p(ar)tie(n)/
met vo(n)nisse d(er) scepen(en) van loven(en) t(er) manisse(n) smeyers/
in wed(er)zijden gewijst ware(n) tot hue(re)n thonisse d(aer)aff
//
dach va(n) rechte diende op in saterdaghe voirlede(n) tot welken/
daghe de voirscr(even) henrick en(de) mathijs niet come(n) zijn noch/
oick op heden Wert gewijst met vo(n)nisse der voirs(creven) scepen(en)/
ter manissen smeyers datme(n) den voirscr(even) gebruede(re)n vanden/
voirscr(even) goeden en(de) rinte(n) houden sal inde macht va(n) hue(re)n/
scepen(en) br(ieven) voirscr(even) zoe v(er)re dat noch voir hen come(n) es/
cor(am) meldert couck(eroul) oud(erogghe) reth(eman) m(ar)tii xii/
Dit zijn de goede/
Inden yersten twee huysen en(de) hove(n) neve(n) een mette(n) toebeh(oirten)/
gelegen bynne(n) der stat van vilvoerden neve(n) de mosschel/
poirte tussche(n) den goeden willem pauwels en(de) goessen/
wilen stael It(em) een huys en(de) hof mette(n) toebeh(oirten) geleghe(n)/
aldair opde woluwe tussche(n) den goeden hughe(n) wile(n) baninx/
en(de) meester goessens va(n) beringe(n) It(em) een hofstat metten/
toebeh(oirten) gelege(n) neve(n) tcasteel van vilvoerden opde zenne/
tusschen tselve casteel en(de) den goeden gielijs van laken/
Item omtrint een half boender lants gelegen buyte(n) vilvorde(n)/
opt potyvelt tussche(n) den goeden jans wile(n) cole ende/
meest(er) goessen van beringe(n) It(em) eene(n) chijsgulden(en) erfchijs/
op een huys ende hoff metten toebeh(oirten) tussche(n) den goeden/
henr(ix) phariseeus gelege(n) bynne(n) vilvoerden neve(n) de/
woluwe ende oick alle ande(r) goede wile(n) arts gherijs/
soe waer die belege(n) zijn alsoe v(er)re die bynne(n) der/
voirs(creven) stat va(n) vilvoerden en(de) d(aer)omtrint belegen zijn
Contributorskristiaan magnus , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-09-07 by Xavier Delacourt