SAL7369, Act: V°32.1 (60 of 721)
Search Act
previous | next
Act V°32.1  
Act
Date: 1475-08-08

Transcription

2018-01-02 by Karel Embrechts
It(em) den dach va(n) rechte die op hede(n) diende voir meye(r) ende scep(enen)/
van loven(en) tussche(n) he(re)n coenrarde vand(er) me(re)n ridde(r) (et)c(etera) t(er) eend(er)/
en(de) janne de weeke va(n) dielbeke t(er) ande(re) hebbe(n) p(ar)tien in wed(er)zijde/
uuytgesedt en(de) geco(n)tinueert tot va(n) in donderdaghe naestcomen(de) ov(er)/
acht dage(n) te mistijde om alsdan te diene(n) gelijck hij op hede(n)/
gedient soude hebbe(n) cor(am) couk(eroul) reth(emans) aug(usti) viii
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated byKristiaan Magnus
Last update: 2016-08-31 by Xavier Delacourt