SAL7369, Act: V°355.2 (648 of 721)
Search Act
previous | next
Act V°355.2  
Act
Date: 1476-05-20

Transcription

2021-02-10 by Karel Embrechts
It(em) de voirscr(even) henr(ic) dierix heeft gekint dat he(m) ja(n)nes/
tyelens zijn zwagher volcomelijck ghecontenteert heeft in/
ghereede(n) pe(n)ni(n)ghe(n) vande(n) xx crone(n) eens die hij navolgen(de)/
der voirs(creven) uuytsprake(n) sculdich was der voirs(creven) katlijne(n)/
comelinx nu henr(ix) wive als zij te huwelike wae(r)/
ghetoghen soe zij nu es uuyt te reycken en(de) te betale(n)/
Scelden(de) hem dairaf voir hem en(de) inden name en(de) als/
momboir zijns wijfs voirs(creven) volcomelijck quite promitt(ens) null(atenus) alloqui sed war(andizare) couck(eroul) reth(eman) maii xx
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-09-13 by Xavier Delacourt