SAL7369, Act: V°79.1 (145 of 721)
Search Act
previous | next
Act V°79.1  
Act
Date: 1475-09-30

Transcription

2020-10-15 by Karel Embrechts
It(em) symoen van dongelbeert heeft gelooft godfroide va(n) marneff/
welcken godfroit uut machte van scepen(en) brieve(n) van loeven(e)/
gelevert zijn seke(re) desselfs symoens goede voe(r) gebrec van/
xxxvi mudd(en) corens erfspachts dat hij tegen den selven/
gorde oft zijne(n) p(ro)cur(eur) van heden in viii dage(n) naestcomen(de)/
te mistide voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) rechts plege(n)/
sal tot den ynde vand(er) saken ende tgewijsde voldoen sonder/
hem te absente(re)n Geloven(de) voirts dat hij dueren(de) de/
litispenden(cien) tcore(n) gecomen vanden goeden den voirs(creven) godfr(oide)/
gelevert niet en sal dersschen vercoope(n) verthie(re)n noch laten/
dersschen vercoope(n) noch verthie(re)n in gheenre wijs mair/
dat laten in state ende wesen(e) als dat den voirs(creven) godfr(oide)/
gelevert is op eene pene oft banduyn van thien guld(en)/
rijd(er)s te verbue(re)n tot m(ijns) gened(ichs) hee(re)n behoef uutgenomen/
alleen om op de voirs(creven) goede die des voirs(creven) godfr(oits) panden/
zijn te zaeyen cor(am) roelofs vos burg(imagistris) couck(eroul) rethemans/
sept(embris) ult(ima)
ContributorsKristiaan Magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-08-31 by Xavier Delacourt