SAL7370, Act: R°188.2-V°188.1 (379 of 619)
Search Act
previous | next
Act R°188.2-V°188.1  
Act
Date: 1477-01-02

Transcription

2019-10-09 by Hadewijch Masure
Item de voirsc(reven) johanne en(de) katlijne cu(m) tuto(r)ibus hebbe(n)/
gekint en(de) gelijdt openbaerlijck mett(er) voirs(creven) deylingen hen/
wettelijck vernuecht en(de) wel te vreden gestelt zijnde va(n)/
allen dien goeden have en(de) erve en(de) oick vliegen(de) erve/
die hen bleve(n) ende verstorve(n) moege(n) zijn bijder doot/
en(de) aflivich(eit) vander voirs(creven) moeder en(de) die hen toecome(n)/
souden moege(n) oft versterve(n) na de doot van hue(re)n vader voirs(creven)/
Bekynnen(de) hen dairaf volcomelijck genoech gedae(n) zij(n)de/
te vexe(re)n te moeyen noch e(n)nige aensp(ra)ke te doene/
by hen selve(n) noch bij yemande anders in gheene(n) rechte/
gheestelijck noch weerlijck mair van des(er) yegewoirdig(er)/
quitan(cie) yege(n) eene(n) yegelike(n) goet gherecht wara(n)t te/
zijne ende te blive(n) tot eeuwige(n) dage(n) Voir welke/
ov(er)gegeve(n) heeft en(de) geloeft dat hij hen en(de) elke(n)/
van hen nae zijn doot sal lat(en) volgen in wat state/
oft habite zijn sulle(n) alsdan ii r(ins)guld(en) erflijck va(n)d(en)/
acht r(ins)g(ulden) erflijck dier xvi r(ins)g(ulden) die de voirscr(even)/
h(er) jan de hollande(r) jairlijx heeft opde ca(m)me gehete(n)/
hollandt buyten d(er) voirs(creven) bynne(n) der biestpoirte(n) geleg(en)/
/ dewelke xvi rinssche guld(en) voir deen helcht den/
voirscr(even) henr(icke) de hollande(re) oft den zijne(n) nae daflivich(eit)/
des voirs(creven) her jans toecome(n) moeten en(de) voirt heeft/
geloeft de voirs(creven) henr(ic) de vader den voirs(creven) zijne(n) dochte(re)n/
dat hij en(de) zijn goede in zijnder deylinge(n) gevalle(n)/
drage(n) en(de) betale(n) sulle(n) alle sculde dieme(n) bevi(n)den sal/
dair hij en(de) de moeder sculdich moege(n) oft mochte(n) zijn/
ende de voirs(creven) kinde(re) en(de) hue(r) goede d(air)af allessins/
ontheffen Et ad maiorem secu(r)itate(m) dict(is) filiab(us) facien(dum)/
an(te)d(i)c(t)us henr(icus) p(ate)r do(mu)[m] et curte(m) cu(m) suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is)/
p(re)d(i)c(t)as sit(as) in ridderstrate de licen(tia) oblig(avit) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus , Mi-Je Van Gils
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-31 by kristiaan magnus