SAL7370, Act: R°192.1 (383 of 619)
Search Act
previous | next
Act R°192.1  
Act
Date: 1477-01-08

Transcription

2017-01-22 by kristiaan magnus
Nae dat de weduwe jannes wijlen vande(n) hove geport/
hadde oft hue(r) pijnde te porren de jouffr(ouwe) van bierbaix/
ende zeke(re) hue(r) borghe(n) uuyt machte van scepen(en) br(ieve)/
van loven(en) spreken(de) van twintich rinssche guld(en) lijfp(ensien)/
vander daet xiiii[c] tsestich xiiii januar(ii) Meynen(de)/
dat zij de selve brieve ter behoirlijcker execucie(n)/
soude stelle(n) sijn come(n) bijder stat rade de voirscreve(n)/
weduwe vanden hove p(er)siste(re)nde in hue(re)r voirs(creven) opinien/
en(de) teghen huer jacop bastart van soy die meynde/
bij div(er)sen reden(en) met p(ro)cu(r)acien vand(en) voirs(creven) weduwe(n)/
van soy dat de voirs(creven) scepen(en) brieve niet executoriael/
en waren ende dat dair noyt pe(n)ni(n)ge af en ware(n)/
gegeve(n) De voirs(creven) weduwe vande(n) hove in hue(re)r/
replike(n) bliven(de) bij hue(re)r voirs(reven) geluften versocht oft hue(r)/
wederp(ar)tie huer tegen de voirs(creven) scepen(en) brieve woude/
oppone(re)n dat de kynnesse en(de) beslicht d(aer)af quame/
voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(en) Soe heeft de raet/
vander stat p(ar)tien int lange gehoirt in al tgene des/
zij voirder bij monde v(er)claerden get(er)mineert en(de) den selve(n)/
p(ar)tien voir recht uuytgesproken dat zij de voirs(creven)/
sake en(de) p(ar)tien stelden te beslichte voir meye(r) en(de)/
scepen(n) inde banck ende dat alle execucien der voirs(creven)/
scepen(en) br(ieve) geschorst soude(n) werden ende blive(n) tot/
der diffinitive(n) int principael actu(m) in pleno consilio/
januarii viii
ContributorsChris Picard
Moderated byChris Picard
Last update: 2016-10-31 by kristiaan magnus