SAL7370, Act: R°192.2-V°192.1 (384 of 619)
Search Act
previous | next
Act R°192.2-V°192.1  
Act
Date: 1477-01-09

Transcription

2019-12-01 by kristiaan magnus
It(em) roelof roelofs heeft gekint en(de) gelijdt gehadt ende/
gehave(n) te hebben uuyt hande(n) jorijs de hont va(n) wege(n)/
pet(er)s vander hoeve(n) en(de) arnts scrijne c lxxv r(ijnsch) g(ulden) te xx st(uvers)/
tstuck den st(uver) te iii pl(a)c(ken) uuyt sake(n) vande(n) pe(n)ni(n)gen die/
de voirs(creven) roelof geleent heeft onse(n) gened(ichen) he(r) d(aer) voe(r)/
ph(ilip)s vande(n) nuwe(n)hove de voirs(creven) pet(er) claes bone ende/
arndt hen v(er)loefden nae inhouden d(er) scep(enen) br(ieve) va(n) loven(e) d(aer)af
//
sijnde vander daet oct(obris) xiii lxxv welke br(ieve) begripe(n)/
v[c] r(ijns) guld(en) nochtan en leende de voirs(creven) roelof mair/
iii[c] l der selver r(ijnsch) gul(den) soe hij hier ope(n)bairlijck gekint/
heeft alsoe dat hem bove(n) des(er) quitan(cien) vand(en) voirs(creven) geluefte(n)/
mair en gebreke(n) i[c] lxxv r(ijnsch) guld(en) betaelt te werde(n) te/
kersmesse naestcomen(de) Kynnen(de) hem de selve roelof/
opde voirs(creven) i[c] lxxv r(ijnsch) g(ulden) navolgen(de) den voirs(creven) scepen(en)/
br(ieve) v(er)nuecht en(de) betaelt Scelden(de) naden ondersceyde(n)/
voirscr(even) volcomelijck quite den voirs(creven) ph(ilips)e pete(re)n arnde/
en(de) clause en(de) alle ande(re) des quitan(cie) behoeven(de) cor(am)/
vos tybe januar(ii) ix
ContributorsChris Picard
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-01-05 by kristiaan magnus