SAL7370, Act: R°198.1 (407 of 620)
Search Act
previous | next
Act R°198.1  
Act
Date: 1477-01-11

Transcription

2017-02-08 by kristiaan magnus
It(em) pet(er) vand(er) most en(de) tielman van scoene(n)berghe in p(rese)ncia/
hebben gekint en(de) gelijdt gehave(n) en(de) ontfange(n) te hebbe(n) uut/
hande(n) jor(ijs) de hont va(n) wege(n) als voe(r) vijfentwintich r(yns)/
gul(den) ten p(ri)se voirs(creven) uut sake(n) va(n) vijftich ryns guld(en) die de/
voirs(creven) pet(er) en(de) tielman geleent hebben ons(er) gened(ichs) hee(r) [te weten(e) de voirs(creven) peter thien en(de) de voirs(creven) thielman viertich r(yns) guld(en)] d(aer)/
voe(r) de voirs(creven) ph(ilip)s als p(ri)ncipael pet(er) arnt en(de) claes als/
borge(n) hen verloofden met scepen(en) br(ieve) va(n) loev(en) vand(er) daet voirs(creven)/
Scelden(de) d(aer) om quite de voirs(creven) pet(er) van vijf en(de) tielman/
va(n) twintich der voirs(creven) ryns guld(en) maken(de) de helicht va(n)/
vijftich r(yns) gul(den) den voirs(creven) jor(ijs) ph(ilip)s pete(re)n arnde en(de)/
clase en(de) alle ande(re) des quitan(cie) behoeven(de) cor(am) roelofs/
vos ja(nuarii) xi
ContributorsChris Picard
Moderated byChris Picard
Last update: 2016-11-02 by kristiaan magnus