SAL7370, Act: R°198.2 (408 of 620)
Search Act
previous | next
Act R°198.2  
Act
Date: 1477-01-12

Transcription

2019-12-01 by kristiaan magnus
It(em) lod(ewijc) roelants nu t(er) tijt scep(ene) te loven(en) in p(rese)ncia heeft gekind en(de) gelijd/
gehaven en(de) ontfange(n) te hebben uut hande(n) jorijs de hond van wegen/
als voe(r) xxv r(yns) g(ulden) te(n) prise vors(creven) uut sake(n) van vijftich r(yns) g(ulden) die de/
vors(creven) peter lod(ewijc) geleend heeft ons(er) gened(ichs) he(re) d(aer) voe(r) de vors(creven) ph(ilip)s als p(ri)ncipale/
pet(er) arnd en(de) claes als borge(n) hen verloofde(n) met scep(enen) br(ieve) van loven(e) vand(en)/
date vors(creven) Scelden(de) d(aer) om quite de vors(creven) lod(ewijc) vand(en) vors(creven) xxv r(yns) g(ulden) der/
vors(creven) vijftich r(yns) g(ulden) den vors(creven) he(re)n ph(ilips)e pet(ere)n arnde en(de) claese en(de) alle ande(r)/
des quitan(cie) behoeven(de) [als vand(en) t(er)mijne gevallen te kersmisse lestlede(n)] cor(am) roelofs be berghen vync januar(ii) xii
ContributorsChris Picard
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-02 by kristiaan magnus