SAL7370, Act: R°97.4-V°97.1 (200 of 620)
Search Act
previous | next
Act R°97.4-V°97.1  
Act
Date: 1476-10-08

Transcription

2020-07-17 by kristiaan magnus
Allen (et)c(etera) doen cond dat opden dach van heden voir/
ons come(n) is in p(ro)pe(re)n p(er)sone her jan knottinck priester
//
ende heeft van wegen zijns selfs ende als/
recteur des outaers vand(en) heylige(n) cruyce inder/
capelle(n) vand(en) heylige(n) cruyce opde voere geco(n)stit(ueert)/
gesedt volcome(n) macht p(ro)curacie en(de) auct(oriteit) gegeve(n)/
ja(n)ne ylkart geheete(n) lauwereys thomase de bussche(re)/
en(de) jacoppe moens aut alle en(de) yeg(ewelke) (et)c(etera) in mel(iori)/
for(ma) et q(uod) un[(us)] incep(er)it P(ro)mitt(ens) rat(um) renu(n)c(ians) salvo/
iusto calculo oct(obris) viii
ContributorsChris Picard
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-09-16 by kristiaan magnus