SAL7370, Act: V°192.2 (386 of 620)
Search Act
previous | next
Act V°192.2  
Act
Date: 1477-01-09

Transcription

2017-01-22 by kristiaan magnus
Want rigault malcorps als geleyt nae des(er) stat recht voir/
xx pet(er)s eens tot alle(n) den goeden beyde have en(de) p erve jans/
wile(n) mathijs en(de) jans sone wile(n) m(ar)tijns va(n) linsmeal wair/
die gelege(n) zijn oft bevonde(n) mochte(n) werde(n) he(m) mett(er) stat/
br(ieve) gescr(even) aen allen officie(re)n hadde doen leve(re)n bijden/
meyeren van linsmeal va(n) orp le grant en(de) van jauche/
alle de goede der voirs(creven) p(er)sone onder hen oft elke(n) va(n)/
hen gelege(n) en(de) dach van rechte doen bescheyden/
op heden de wed(uwe) jans wile(n) mathijs en(de) ja(n)ne sone/
wile(n) m(ar)tijns va(n) linsmeal D(aer) zij niet gecompareert/
en zijn noch ande(re) van hue(re)n wegen noch hen rechts/
weert gemaect en hebbe(n) den voirs(creven) rigaude trecht/
voirt versueken(de) soe wijsden de scepen(en) va(n) lov(en)/
t(er) manisse(n) smeyers nae dat hen behoirlijck gebleke(n)/
hadde soe dat genoech was de voirs(creven) leveringe execucie/
en(de) dach besceydinge als voe(r) gesciet te zijne datmen/
den voirs(creven) rigaude vanden voirs(creven) goeden houde(n) soude/
inde macht vande(n) scepen(en) br(ieve) en(de) leveringe(n) voirs(creven)/
soe v(er)re dat noch voir scepen(en) van loeven(en) come(n)/
es p(rese)ntibus om(n)ibus scabinis in scampno de(m)pto/
vynck januar(ii) ix
ContributorsChris Picard
Moderated byChris Picard
Last update: 2017-01-05 by kristiaan magnus