SAL7370, Act: V°198.1 (409 of 619)
Search Act
previous | next
Act V°198.1  
Act
Date: 1477-01-13

Transcription

2019-12-01 by kristiaan magnus
It(em) raes van baussele en(de) ph(ilip)s vand(en) heetveld in p(rese)ncia hebben gekint/
en(de) gelijt gehave(n) te hebben en(de) ontfange(n) uut hande(n) als voe(r) xvii(½) r(yns) g(ulden)/
te(n) prise als voe(r) uut sake(n) van xxxv r(yns) g(ulden) die de vors(creven) raes en(de) ph(ilip)s/
geleent hebbe(n) ons(en) gened(ichen) he(r) de(n) h(er)toge Te wete(n) de vors(creven) raes de/
xxv d(aer) af en(de) h(er) ph(ilip)s de x r(yns) g(ulden) d(aer) af d(aer) voe(r) de vors(creven) p(er)sone(n) nade(n)/
ond(er)stand vors(creven) hen v(er)loofde(n) na inhoud(en) der scep(enen) br(ieve) vand(en) daet voirs(creven)/
Bekinen(de) de selve raes [va(n) bauss(ele)] en(de) ph(ilip)s vand(en) heetvelde dit al eist dat de/
vors(creven) scep(enen) br(ieve) van loven(en) spreke(n) van vijftich r(yns) g(ulden) dat zij nochta(n) tsame(n)/
niet meer geleend en hebbe(n) dan de vors(creven) xxxv r(yns) g(ulden) Scelden(de) d(aer) om quite/
quit
de vors(creven) raes van xii(½) r(yns) en(de) de vors(creven) ph(ilip)s van v r(yns) g(ulden) make(n)de de/
helicht der voirs(creven) xxxv r(yns) g(ulden) volcomel(ijc) quit de(n) vors(creven) jorijs ph(ilips)e pet(ere)n/
arnde en(de) claese en(de) alle ande(re) die quit(ancie) behoeven(de) eisd(em) en(de) bu alse vand(en)/
t(er)mijne van kersmisse lestled(en) vors(creven) eisd(em)
ContributorsChris Picard , Greet Stevens
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-02 by kristiaan magnus