SAL7370, Act: V°253.1 (528 of 620)
Search Act
previous | next
Act V°253.1  
Act
Date: 1477-03-20

Transcription

2023-10-23 by kristiaan magnus
Want pet(er) de roesele(re) als geleyt nae der stad recht van/
loeven(e) voir zijn wettich gebreck tot allen den goeden/
beyde have en(de) erve willems wilen van welle sone wile(n)/
willems binne(n) loeven(e) en(de) der vrijh(eyt) gelege(n) hem die hadde/
doen leve(re)n en(de) dach van rechte doen bescheyden met/
andr(ies) van voshem vorste(r) der wed(uw)[en] gorts wile(n) vand(en)/
bruynen de wed(uwe) meest(er) diericx wilen bouts pete(re)n/
de naen anth(onijs) van wynghe en(de) pete(re)n de jode die/
hande aen de voirs(creven) goede hielden op dat zij tegen de/
voirs(creven) executie yet hadden willen allige(re)n tot welcke(n)/
dage egheen vand(en) voirscr(even) p(er)sone(n) gecome(n) en is den voirs(creven)/
pete(re)n trecht voirt versueken(de) Ende soe hebben de scepen(en)/
van loev(en) ter manissen smeyers gewesen voir een vo(n)nisse/
nae dat hen behoirlijc gebleken heeft de conde bijden vorste(r)/
voirs(creven) gedaen te zijne den p(er)soene(n) voirs(creven) datmen den voirs(creven)/
geleydden houden soude inde macht van zijne(n) scepen(en)/
br(iev)[en] alsoe verre alst noch voir hen comen was in sca(m)p(n)[o]/
m(ar)tii xx
ContributorsChris Picard
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-11-09 by kristiaan magnus