SAL7370, Act: V°55.2 (102 of 620)
Search Act
previous | next
Act V°55.2  
Act
Date: 1476-07-28

Transcription

2020-01-09 by kristiaan magnus
It(em) de vors(creven) jouffr(ouwe) lijsbeth h(er) jan hue(r) sone ende vrouwe ad(ri)ane/
in p(rese)ncia hebben gelooft indivis(im) der vors(creven) jouffr(ouwe) johannen ende/
jouffr(ouwe) jehannen hue(re)r dochter dat zij van nu voirtane te henw(er)t/
nemen selen kaerlen na(tur)lic sone wout(er)s wijlen py(n)noc sone jacops/
dien hij hadde van kathelinen [vacat] en(de) dien/
houden en(de) besorgen wel en(de) tamelic naer sijne(n) staet alsoe dat de/
vors(creven) weduwe en(de) hue(r) docht(er) noch hue(r) nacomelinge d(aer) mede voirt/
meer niet gelast gepraemt noch besorcht en selen derve(n) wesen/
Geloven(de) voirt indivis(im) der voirs(creven) moeder en(de) docht(er) ende hue(r)/
goede die zij houden(de) sijn vercreghen oft hem aencomen sullen/
moge(n) geheelic en(de) al te ontlaste(n) en(de) te ontheffen van sulke(n) rinte(n)/
als de vors(creven) wijlen wout(er) py(n)noc den vors(creven) kaerlen sijnen/
bastaert sone in sijne(n) testa(men)[te] gelaten heeft Alsoe dat der vors(creven)/
weduwen en(de) hue(re)r dochter h(ier)af naemaels gheen p(re)judijs scade/
cost last noch acht(er)deel gheenssins comen en sal eisd(em)
ContributorsChris Picard
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-09-16 by kristiaan magnus