SAL7370, Act: V°56.3-R°57.1 (105 of 620)
Search Act
previous | next
Act V°56.3-R°57.1  
Act
Date: 1476-08-13

Transcription

2019-12-01 by kristiaan magnus
Want gherart van ertrike sone jans als geleit nae deser stat/
recht voir thien guld(en) rijd(ers) lijfpen(ien) bebrieft met scepen(en) brieve(n) van/
loeven(en) tot allen den goeden have en(de) erve jonch(e)r raes wijlen/
vand(er) rivie(re)n hee(re) in sijne(n) leven(e) te nederlynte(r) wair die geleg(en)/
zijn pete(re)n comelinc der stat bode in sijnen name mett(er) stat brieve(n)/
gescrev(en) aende(n) meye(r) van beerge oft sijne(n) stedehoude(r) hadde doen/
leve(re)n alle de selve goede des selfs jonch(e)r(e)n raes ende dach va(n) rechte/
doen bescheiden jonch(e)r(e)n ph(ilips)e bailler raese vand(er) rivie(re)n na(tur)lic den/
wynne der voirs(creven) goede en(de) ande(r) hande dair aen hebben(de) oft zij/
de vors(creven) leve(r)inge hadden willen wederleggen tot eenen zeke(re)n geleg/
geleden(e) daige Tot welken daige noch oic op heden alse ten v(er)strek(en)/
daige van rechte de voirs(creven) p(er)sone noch nyema(n)t van hue(re)n daigen/
wege(n) gecomp(ar)eert en sijn den voirs(creven) gerarde trecht voort/
versueken(de) Soe hebben de scepen(en) van loven(en) t(er) maniss(en) smeyers/
nae dat hen volcomelic bleec bij resc(ri)pte gielijs delhe meyere
//
van beerge die voirs(creven) leve(ri)nghe gesciet te sijne gewijst voer een vo(n)nisse/
datmen den voirs(creven) geleidden vanden voirs(creven) goeden houden sal inde/
macht van sijnen voirs(creven) beleide soe verre dat noch voir scepen(en) comen/
es P(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scabinis in sca(m)pno dempt(is) berghen vync aug(usti) xiii
ContributorsChris Picard , Karel Embrechts
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-09-16 by kristiaan magnus