SAL7370, Act: V°81.1 (155 of 620)
Search Act
previous | next
Act V°81.1  
Act
Date: 1478-09-10

Transcription

2016-11-11 by kristiaan magnus
It(em) johanna torrekens die sculdich was agnesen va(n)/
tricht twintich stuv(er)s te iii pl(a)c(ken) tstuck heeft die/
betaelt ten bijsijne vander wet lijsbetten tvos ov(er)mits/
dat de selve agnese der selver lijsbetten soe vele sculd(ich) was ende dat de selve joha(n)ne met dier betalingen/
gestaen sal D(aer) voe(r) hebben v(er)antwert ende gesproken/
anthonijs van hortbeke en(de) lijsbeth zijn wijf p(rese)ntibus/
burg(imagistr)[o] et aliis de cons(ilio) septembr(is) x
ContributorsChris Picard
Moderated byChris Picard
Last update: 2016-10-11 by kristiaan magnus