SAL7371, Act: R°107.1 (240 of 734)
Search Act
previous | next
Act R°107.1  
Act
Date: 1477-11-27

Transcription

2019-05-19 by kristiaan magnus
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren sulle(n) zien oft hoire(n) lesen/
dat jan van vorspoele drossete van waelhem ende heeft/
geconst(itueert) giel(ise) de roesele(re) willem(me) va(n) leefdale ja(n)ne muyl ja(n)ne/
van ost en(de) janne van borre aut Alle en(de) yegewelke zij(n)/
saken questie(n) ende geschillen als hij alsnu uuytstaen(de) heeft/
oft hebbe(n) soude moege(n) in mel(iori) forma promitt(entes) rat(um) salvo/
iusto calculo cor(am) wynge burg(imagistro) linde(n) hanck(art) scab(inis) no(vem)[br(is)] xxvii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2016-10-03 by kristiaan magnus