SAL7371, Act: R°149.4-V°149.1 (326 of 734)
Search Act
previous | next
Act R°149.4-V°149.1  
Act
Date: 1478-01-15

Transcription

2020-07-31 by kristiaan magnus
Nae dat reyne(r) vand(er) dylen in rasteme(n)te gedaen heeft/
seke(r) haeflike goede bastijn sangwijn toebehoe(re)nde voir/
pijne en(de) arbeyt die he(m) de selve bastijn sculdich is/
en(de) jan lauwerijs vorste(r) op zijne(n) eet geclaert heeft/
/ tvoirs(creven) rastement gedaen en(de) geschiet te zijne en(de) de conde/
tzijnen huyse gedaen en(de) d(aer) nae de voirs(creven) reyne(r) met/
zijnd(er) eet d(aer) hij met vo(n)nisse toegewesen was zijn schult/
heeft geverificeert als dat de voirs(creven) bastijn he(m) van pijne/
en(de) arbeyde sculdich is en(de) belanc de so(m)me va(n) sessendertich/
stuv(er)s sond(er) de costen die hij om dit te vervolge(n) uutgeleet/
heeft Soe hebben de hee(re)n scepen(en) van loeven(e) ter/
manissen smeyers gewesen voir een vo(n)nisse dat de voirs(creven)/
reyne(r) de voirs(creven) haeflike goede des voirs(creven) bastijns execute(re)n/
soude en(de) ten hoochste(n) bringe(n) en(de) d(aer)aen zijne voirs(creven) geverificeerde/
schout met alle(n) costen verhalen en(de) ofter gebrake dat/
hij voirt volge(n) soude en(de) ofter yet overde dat hijt wed(er)kee(re)n/
soude p(rese)ntib(us) om(n)ib(us) scab(inis) in sca(m)p(n)[o] dempto roelants januar(ii)/
xv
ContributorsHadewijch Masure
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-10 by kristiaan magnus