SAL7371, Act: R°170.3-V°170.1 (378 of 734)
Search Act
previous | next
Act R°170.3-V°170.1  
Act
Date: 1478-02-04
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-11 by kristiaan magnus
It(em) al eist dat den voirs(creven) bekinbrief geschiet is in mate(n) voirs(creven)/
soe is nochtan dien geschiet te dier meyni(n)ghen dat de selve/
bekinders noch hue(r) goede d(aer) mede niet gepraemt en sulle(n)/
worden dan nae de doot van woute(re)n vand(en) dijke en(de) sijne(n)/
wive vad(er) en(de) moeder svoirs(creven) willems en(de) nae de doot/
vand(en) lancstleven(de) der selver sijns vad(er)s en(de) moeders Ende/
alsdan yerst een jaer nae de doot vand(en) leste(n) leven(de) der/
selver ouders souden de voirs(creven) jan en(de) jan mette(n) voirs(creven) bekinne/
moege(n) verhalen opden voirs(creven) willem(me) en(de) sijn wijf en(de) hue(r)/
goede hen verstorve(n) van desselfs willems ouders oft op ande(r)/
willems en(de) sijns wijfs goede de so(m)me van hondert/
xli r(yns) guld(en) v st(uvers) xx st(uvers) voe(r) den guld(en) en(de) drie pl(a)c(ken) voe(r)/
den stuv(er) en(de) de costen van rechte die d zij d(aer) o(m)me soude(n)/
moege(n) lijden int vervolge(n) der selver scult het en wae(re)/
datmen ope(n)baerlijc vonde dat god de gracie hadde gegeve(n)/
dat de selve bekinders oft deen va(n) hen voir daflivich(eit) vand(en)/
lancste(n) leven(de) van willems ouders voirs(creven) tot sulcken state come(n) wae(re)n
//
dat thue(re) boven alle gewarighe sculde(n) die zij sond(er) argelist/
sculdich wae(re)n weert wae(re) ii[c] crone(n) eens oft d(aer) boven/
In dien gevalle souden hen de selve jan en(de) jan metten/
voirs(creven) brieve moege(n) behulpe(n) om tot den hue(re)n in redeliker/
wijs te come(n) en(de) alsoe dat zij de selve gehuyssche(n) met alle(n)/
niet en verjaechde(n) Ende oft gebuerde dat de creditue(re)n/
moeste(n) verwachte(n) de doot vand(en) voirs(creven) leste(n) leven(de) der ouders/
voirs(creven) en(de) zij hen beduchte(n) dat hen ande(r) creditue(re)n soude(n)/
moege(n) p(re)cede(re)n en(de) verrassche(n) soe souden zij hen terstont sonder/
djaer d(aer) nae te verwachte(n) om [hen] int seker te stellen doen leyde(n)/
totter selver versterffenisse(n) niet tegenstaen(de) dat den t(er)mijn een/
jaer nae de doot vand(en) lestleven(de) der ouders voirs(creven) gesedt is oft/
oic soe gebuerde dat den voirs(creven) willem(me) en(de) zijne(n) wive vand(en)/
voirs(creven) woute(re)n en(de) sijne(n) wive gheen versterffenisse van goede(n)/
en quame mits dat de selve bekinders voir de selve ouders/
aflivich wae(re)n wordden soe soude de selve jan en(de) jan in dien/
gevalle moege(n) verrichte(n) des voirs(creven) steet niet tegenstaen(de) en(de)/
mits den voirs(creven) bekinne aen tgene des nae der selver bekinders/
doot blive(n) soude cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-10 by kristiaan magnus