SAL7371, Act: V°149.2 (327 of 734)
Search Act
previous | next
Act V°149.2  
Act
Date: 1478-01-15

Transcription

2021-02-11 by kristiaan magnus
Allen (et)c(etera) doen cond dat gord van wynghe woenen(de) te/
wesere bij leeuwe heeft geconst(itueert) gesedt volcomen/
macht p(ro)cu(ra)cie ende auct(oriteit) gegeve(n) ja(n)nes stas willem(me)/
van leefdale [en(de)] mychiele fyen aut Alle en(de) yeg(ewelke) zijn/
sake(n) questien ende geschille(n) (et)c(etera) in mel(iori) for(ma) p(ro)mitt(entes)/
rat(um) salvo iusto calculo cor(am) berge(n) subst(ituto) burg(imagistro) borch(oven)/
hanck(art) scab(inis) januar(ii) xv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-10 by kristiaan magnus