SAL7371, Act: V°247.2 (546 of 734)
Search Act
previous | next
Act V°247.2  
Act
Date: 1478-04-06

Transcription

2020-09-02 by kristiaan magnus
Aengehoirt bijden rade vander stat de scriftue(re)n ov(er)geg(even)/
bij her jacoppe vanden breyne als p(ro)cur(eur) jans vanden/
breyne zijns brued(er)s t(er) eender zijde(n) en(de) henrick va(n) hoeb(er)ge/
met zijne(n) medeplege(re)n t(er) ande(re) Nae de t(er)mi(n)acie lestwerf/
tussche(n) de voirscr(even) p(ar)tien gedaen xxi in m(er)te li(br)[o] lxxv/
in des(er) came(re)n dewelke als nu wed(er) bij gedeput(er)den/
gevisenteert is geweest es opde(n) dach van hede(n) geappoi(n)tert/
dat navolgen(de) der voirscr(even) t(er)mi(n)acien de voirscr(even) va(n) hob(er)ge/
zijn gebreke(n) aengaen(de) der pechtinge(n) en(de) den laste(n) die/
hij gelede(n) heeft uuyt contracten gepasseert anderssins/
voe(r) den vo(n)nisse ons gened(ichs) he(re)n int jair va(n) lx geg(even)/
sculdich sal zijn over te geve(n) met goeder decla(ra)cien/
om die ov(er)gegeve(n) en(de) den voirs(creven) janne d(aer)op gehoirt/
die alsoe v(er)re de selve redelijck zijn gepasseert te/
worde(n) ende vande(n) goeden pet(er)s van hoeberge soe v(er)re/
die niet van zijnen goeden gecuelt en zijn betaelt/
te werden ende datmen den voirscr(even) janne vand(en)/
surplus met zijne(n) beleyde execucie sal doe(n) geschien/
In consilio aprilis vi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-07 by kristiaan magnus