SAL7371, Act: V°86.3 (197 of 734)
Search Act
previous | next
Act V°86.3  
Act
Date: 1477-10-25

Transcription

2019-09-02 by kristiaan magnus
Want lijsbeth willemaers weduwe denijs wile(n) laukens die/
uuyt crachte van wettighen contracten ende scepen(en) brieve(n) va(n)/
loven(en) over lang gemaect en(de) gepasseert houdt en(de) besidt thien/
pet(er)s erflijcker rente(n) aen ende op zeke(r) goede en(de) ond(er)pande/
godfroits garijn geleghe(n) te marilles ende dairomtrint hue(r)/
oft pete(re)n comelinck der stat bode in hue(re)n name heeft doen/
leve(re)n alle de selve goede ende brieve onderpande alsoe v(er)re/
als zij gelegen zijn onder den meye(r) va(n) gheest mits brieve(n)/
vander stat gescrive(n) aend(en) voirs(creven) meye(r) ende dach van rechte/
doen bescheyden den voirscr(even) godfroide garijn op heden/
als te(n) verstreken(en) en(de) gecontinueerden daghe va(n) rechte dair/
hij niet gecompareert en is noch ande(r) van zijne(n) weghe(n)/
janne laukens sone d(er) voirs(creven) lijsbette(n) als hue(r) procur(eur) trecht/
voirt versueken(de) Soe wijsden de hee(re)n scepen(en) van/
loven(en) ter manisse(n) smeyers nae dat hen behoirlijck heeft/
gebleken soe dat genoech was de voirs(creven) leveringe execucie/
en(de) dach bescheydinge geschiet te zijne datmen den/
voirscr(even) procur(eur) inden name als voe(r) vanden voirs(creven) goede(n)/
en(de) onderpande(n) houden soude inde macht vande(n) scepen(en)/
brieve(n) en(de) leveringe(n) voirscr(even) soe v(er)re dat noch voir/
scepen(en) come(n) es p(rese)ntibus scabinis in scampno oct(obris)/
xxv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-10-03 by kristiaan magnus