SAL7371, Act: V°97.2-R°98.1 (218 of 734)
Search Act
previous | next
Act V°97.2-R°98.1  
Act
Date: 1477-11-12

Transcription

2020-07-05 by kristiaan magnus
It(em) machtilt wed(uwe) jacops wilen edelhee(re) cum tuto(r)e anth(onijs) zedele(re)/
en(de) machtilt zijn wijf docht(er) des voirs(creven) wilen jacops ende/
machtild(en) in p(rese)ncia hebben gekint en(de) gelijdt dat henric de/
rijcke sone wilen raes hen in gereeden pe(n)ning(en) afgequeten/
heeft met vollen pachte vie(r) crone(n) tstuc te xxiiii st(uvers)/
van dien sesse gelike(n) crone(n) erfrinte(n) die de voirs(creven) p(er)sonen/
hadden aen ende op een huys ende hoff metten toebehoirten/
geheete(n) ke(m)mers hoff gelegen te herent ende op vele ande(r)/
div(er)se stucken en(de) p(or)cheelen van goeden den voirs(creven) henr(icke) in/
deylinge(n) gevallen tege(n) zijn brued(er)s en(de) susters voir scepen(en) van/
loeven(en) nove(m)br(is) vi a(nn)[o] xiiii[c] lxxvii lxxi welcke sesse/
crone(n) ph(ilips)e de rijke brued(er) svoirs(creven) henr(ix) in deylinge(n) vielen/
en(de) de voirs(creven) wilen jacop tege(n) den selve(n) gecrege(n) heeft ende/
d(aer) inne gegoet geweest voir scepen(en) van loeven(en) octobr(is) s(e)c(un)da/
a(nn)[o] lxxv Bekinnen(de) hen vand(en) voirs(creven) vie(r) crone(n) erflijc en(de)
//
allen verloopen(en) pachten van dien volcomel(ijc) genoech gedaen te zijne/
P(ro)mitt(entes) null(atenus) alloqui sed war(andizare) p(ro)ut p(ro)mitten(tes) insup(er) d(i)c(t)o henr(ico) ad/
eius mo(nicionem) de p(re)miss(is) ampliore(m) securitate(m) face(re) cor(am) d(omi)nis cur(iis) a q(ui)b(us)/
bo(na) et pig(nera) pro d(i)c(t)is redd(itibus) p(er) d(i)c(t)am p(ar)t(ificaci)[o(n)em] oblig(ata) dependent et tenent(ur)/
et hoc custib(us) et expen(sis) eiusd(em) henr(ici) necnon m(a)g(ist)r(u)m will(el)mu(m) edelhe(re)/
extra p(at)riam existen(tem) et jacobu(m) a(n)nis minore(m) f(rat)res f(ilios) d(ic)(t)or(um) quond(am)/
iacobi et machtild(is) in h(iis) p(ro)sta(r)e et tales h(abe)re du(m)mo(do) d(i)c(t)us m(a)g(iste)r/
will(el)m[(us)] ad p(atr)iam redierit et d(ict)us jacob(us) ad de(bi)[ta(m)] p(er)venerit etate(m)/
q(uod) iamtu(n)c ad mo(nicionem) de p(re)miss(is) sat(is)f(aciet) inq(uan)tum ip(s)os et que(m)l(ibet) eoru(m)/
tangit cor(am) opp(endorp) hove nove(m)br(is) xii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-10-03 by kristiaan magnus