SAL7372, Act: R°101.1 (252 of 845)
Search Act
previous | next
Act R°101.1  
Act
Date: 1478-10-12

Transcription

2020-02-28 by xavier delacourt
It(em) henr(ic) vander borch wettich zone arnts wile(n) vander/
borch in p(rese)ncia heeft gekint ende gelijdt dat hem de erfg(enamen)/
vranx wile(n) willemair en(de) annen raweleers zijns wijfs/
volcomelijck vernuecht en(de) met ghereede(n) pe(n)ni(n)g(en) afgequete(n)/
hebbe(n) alsulke(n) vier pet(er)s te xviii st(uvers) tstuck lijftochte(n) als/
de voirscr(even) vrancke en(de) zijn wijf den voirs(creven) henr(icke) ende/
marie(n) swekers zijnder moeder tot hue(re)r beyder live en(de) /
tot des lanxsteleven(de) live va(n) hen beyde(n) op zeke(re) cond(icien)/
bekinde(n) voir scepen(en) va(n) loven(e) xvi dage in januar(io) anno/
xiiii[c] lx Bekynnen(de) oick dat hem mits die(n) volcomelijc/
bijden voirscr(even) erfgename(n) genoech gedae(n) es van alsulken/
veertich gelijcken pet(er)s als hem bij testame(n)te der voirs(creven) /
gehuysschen oft des eens van hen gelate(n) en(de) ghemaect/
zijn Scelden(de) de voirs(creven) gehuyssche(n) hue(r) erfg(enamen) en(de) goede(n)/
en(de) alle ande(re) des quitan(cien) behoeven(de) va(n) des voirs(creven) es d(air)om/
volcomelijck quite Promitt(entes) null(atenus) alloqui impete(re) seu/
vexa(r)e sed war(andizare) cor(am) roelants roelofs oct(obris) xii
ContributorsGreet Stevens , The Administrator
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-14 by Xavier Delacourt